Sümer Yayıncılıktan Yeni Kitap: Sımon Sprınger’in Cografyanın Anarşist Kökleri/Mekansal Özgürleşmeye Doğru

Coğrafyanın Anarşist Kökleri, özgürlük arayışlarını ve günlük deneyimleri ayaklanma coğrafyalarıyla  bağ kurarak tartıştırmaya çalışıyor. Anarşist coğrafyalar, özerk varlıklar arasında hiyerarşik...

Sümer Yayıncılıktan Leandro Vergara-Camus’un Toprak Ve Özgürlük Kitabı Çıktı

Vergara-Camus bu kitabında, 21. yüzyılın toplumsal mücadelelerinde, farklı mücadele biçimleriyle gündeme gelen Zapatista ve MST hareketlerini karşılaştırarak, geçmişin köylü hareketlerinden hem...

Janet Biehl’in Toplumsal Ekoloji Siyaseti Kitabı Raflarda

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP JANET BİEHL’İN TOPLUMSAL EKOLOJİ SİYASETİ Janet Biehl, bu kitap çalışmasında, yerelden toplumsalın siyaset, ekoloji-doğa ile ilişkisinin özgürlüğün sosyolojisi...

Hegel’in Hukuk Felsefesinin Prensipleri Yayımlandı

“Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak...

Dimitri Roussopoulos’un Politik Ekoloji Kitapı Çıktı

Politik Ekoloji, çevre politikasının tarihi ve gelecekte alabileceği şekiller üzerine yazılmış ve şimdi klasikleşmiş olan bir yapıttır. Bu klasik yapıt, Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen Birleşmiş...

Immanuel Wallerstein’in Bilginin Belirsizlikleri Kitabı Çıktı

"Zaman kavramı her zaman değişkenlik  arz eder. Çünkü “geleceğe olan inanç,  tarih içinde farklıklar göstermiştir.” Sosyal bilimin kendi ana mecrasına doğru yol almasında önemli bir rol oynayan İ....

Susan Pollock’tan Antik Mezopotamya

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP: SUSAN POLLOCK’TAN ANTİK MEZOPOTAMYA Kitap Mezopotamya’nın alüvyal ovalarındaki ilk devletlerin ve kentsel toplumların milattan önce 5000 ile 2100 tarihleri...

Sümer Yayıncılıktan Yeni Bir Kitap: Murray Bookchin’in Modern Kriz

Murray Bookchin’in modern kriz kitabı; çağımızın içinde bulunduğu büyük krize dikkat çekiyor. Ekolojik krizin toplumsal, siyasal ve sistemsel krize nasıl yansıdığını “Tarihte birbirimizle ve doğal...

Karl Marksın Türkiye Üzerine Kitabı Çıktı

Marx’ın “Türkiye Üzerine” kitabı, bundan 164 yıl önce New York Tribune gazetesine yazdığı makalelerden oluşuyor. Dönemin Osmanlı, Rusya ve Avrupa, özellikle İngiltere ilişkileri bağlamında toplumsal...

Immanuel Wallerstein’in Bilginin Belirsizlikleri Kitabı Çıktı

“Zaman kavramı her zaman değişkenlik arz eder. Çünkü “geleceğe olan inanç, tarih içinde farklıklar göstermiştir.” Sosyal bilimin kendi ana mecrasına doğru yol almasında önemli bir rol oynayan İ....