Sümer Yayıncılıktan Yeni Bir Kitap: Ahmet İlhan’ın Spinoza, Kant, Schopenhauer ve Nietzsche Felsefesinde Duyguların Anatomisi ve Şiirsel İzdüşümleri

Sümer Yayıncılıktan Yeni Bir Kitap: Ahmet İlhan’ın Spinoza, Kant, Schopenhauer ve Nietzsche Felsefesinde Duyguların Anatomisi ve Şiirsel İzdüşümleri Ahmet İlhan’ın Spinoza, Kant, Schopenhauer ve...

Sümer Yayıncılıktan Yeni Bir Kitap Çıktı: Süreyya Su’dan Dünyada Geriye kalan

“Devrim bir hayaldir” derler. Fakat bugün tamı tamına bir ihtiyaç oldu. Süreyya Su, Dünyadan Geriye Kalan’da, devrimi hayal etmenin, dünyayı değiştirmek için inatla mücadele etmenin ve sebatla...

Sümer Yayıncılıktan Yeni Bir Kitap Çıktı: Murray Bookchin’den “Kıtlık Sonrası Anarşizm”

Birbiriyle ilişkili olan makaleler dizisini kapsayan bu kitapta Murray Bookchin “kıtlık sonrası” dönemin sunduğu imkanlarla kendi ekolojik ve anarşist vizyonunu tartar. Marksist politik ekonominin...

Sümer Yayıncılıktan Yeni Kitap: Süregelen Devrim

Kadın hakları hareketinin ortaya çıkışından bu yana, dünyanın birçok yerinde, cephedemuazzam mesafeler kat edildiği bir gerçek. Gelgelelim, halen çocuk yaşta evlendirilen, seksköleliğine zorlanan,...

Sümer Yayıncılıktan Murray Bookchin’in Anarşizm Marksizm ve Solun Geleceği Kitabı raflarda

Murray Bookchin, gençken New York City'deki sosyalist kalabalığın önünde konuştuğu veİspanyol İç Savaşı'nda Franco ile savaşanlar için destek çalışmalarına başladığı 1930'lardanberi dinamik bir...

Yeni Çıkan- Sümer yayıncılıktan Ben Bova’dan Tarihi Roman: Hititli

Yazarımız Ben Bova, Hititli romanı matbaaya verildikten, yani birkaç gün önce 29 kasım2020’de Covid-19 ile zatürree’den vefat etiğini üzüntüyle örgenmiş bulunuyoruz.İsimsiz bir kahramanın...

Sümer Yayıncılıktan Yeni Kitap : Antropoloji Kuramlar Tarihi Çıktı.

Çok satanlar listesine girmiş bu kuramsal metnin beşinci baskısı, daha çok toplumsal cinsiyet ve cinsellik konularını kapsayacak şekilde ve Dijital Çağın Antropolojileri ile ilgili yeni bir bölümü...

Sümer Yayıncılıktan Yeni Kitap : Katılımcı Demokrasi Çıktı.

1960’ların Yeni Sol’u tarafından popülerleştirilen kavramın mirasına ithafen yayımlanan Katılımcı Demokrasi, aradan geçen zaman perspektifinde demokrasinin demokratikleşmesi tartışmalarına müdahil...

3. Baskısı Çıktı: Özgürlüğün Ekolojisi

Çağımızın büyük düşünürlerinden Bookchin´ in en önemli çalışmalarından olan Özgürlüğün Ekolojisi,çağdaş özgürlükçü düşüncenin temel yapıtlarındandır. Bookchin, konforminist/teknokratik...

Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri

Bir kitaba üç düşünsel yaşamöyküsü sığdıran Brian Morris, modern ekoloji hareketinin gelişiminedamgasını vuran Lewis Mumford, René Dubos ve Murray Bookchin’in fikirlerini, son derece kolay...

Hamid Dabaşi’den Postkolonyalizmin Sonu: Arap Baharı

Hamid Dabaşi'den Arap Baharı = Postkoloniyalizmin Sonu Arap Baharına dair elinizdeki bu kitap, Ortadoğu üzerine yeni bir düşünüş biçiminin hatlarını çiziyor. Hamid Dabaşi bu kitabında Fas'tan...

Kadınlar Ve Gerilla Hareketleri Nikaragua,El Salvador,Chiapas,Küba Yazar: Karen Kampwirth

Kadınlar Ve Gerilla Hareketleri Bu kitap, kadının Gerilla hareketi içersinde kazanmış olduğu Toplumsal cinsiyet farkındalığının, Özgürlük mücadelesine yansımasını çarpıcı bir biçimde dille...

Harold Barclay’den Efendisiz Halklar – Bir Anarşi Antropolojisi

30 yılı aşkın antropoloji öğretme tecrübem sırasında, öğrenciler arasında, hiçbir toplumun yönetimsiz var olamayacağı ve buna bağlı olarak her toplumun bir başının olması gerektiği mitinin çok köklü...

Toplumsal Ekoloji ve Komünalizm: Murray Bookchin

Toplumsal ekoloji, sadece ahlakın yeniden canlandırılması için değil, aynı zamanda -ve her şeyden önemlisi- toplumun ekolojik bir temelde yeniden inşa edilmesi için de talepte bulunur. Toplumsal...

Murray Bookchın: Toplumsal Ekolojinin Felsefesi

Doğa nedir? İnsanlığın doğadaki yeri nedir? Toplumun doğal dünya ile ilişkisi nedir? Bir ekolojik çöküntü çağında bu soruları yanıtlamak gündelik yaşamlarımız açısından ve bizimle birlikte diğer...

Kentsiz Kentleşme: Murray Bookchin

Bugün, insan ilişkilerinin ayrışmaya başladığı bir dünyada yaşıyoruz. Akıl bedenin, düşünce maddenin, birey topluluğun, kent kuşaklan kentlerin, kentler kırsal kesimin, insanlık ise 'vahşi ve yola...

Murray Bookchin: Ekolojik Bir Topluma Doğru

'Bu kitaptaki makaleler, özetle, bugün yüz yüze olduğumuz ekolojik sorunların özünü yakalama çabasıdır: Yani, toplumsal ilişkilerde tahakküm ve ekonomik ilişkilerde rekabet. Alman Yeşilleri ve...

Murray Bookchin: Toplumu Yeniden Kurmak

Bugün özgürlük idealleri yerlerine oturtulmuş durmudalar ve onları mantıklı bir açıklık ve tutarlılıkla tanımlamak mümkün. Karşımızda duran şey toplumu iyileştirmek ya da değiştirmek ihtiyacı değil...

Özgürlüğün Ekolojisi: Hiyearşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü, Murray Bookchin

On binlerce yıllık muğlak bir toplumsal evrim sonrası, yeniden doğal evrime girmemiz gerekir.sadece nükleer intihar ve ekolojik felaketler olasılığı karşısında hayatta kalmak için değil, yaşam...

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR MURRAY BOOKCHİN KİTABI: İNSANLIĞI YENDEN BÜYÜLEMEK

İnsanlar bu gezegenin ‘kanseri’ midir? Yeryüzünün ve tüm canlı türlerinin varlığını tehdit eden, evrimdeki korkunç bir anomali durumunu mu oluştururlar? Bu sorular, insan ruhuna – akıl ve yenilik...

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ KİTAP: SIMON SPRINGER’İN COGRAFYANIN ANARŞİST KÖKLERİ/MEKANSAL ÖZGÜRLEŞMEYE DOĞRU

Coğrafyanın Anarşist Kökleri, özgürlük arayışlarını ve günlük deneyimleri ayaklanma coğrafyalarıyla  bağ kurarak tartıştırmaya çalışıyor. Anarşist coğrafyalar, özerk varlıklar arasında hiyerarşik...

Sümer Yayıncılıktan Leandro Vergara-Camus’un Toprak Ve Özgürlük Kitabı Çıktı

Vergara-Camus bu kitabında, 21. yüzyılın toplumsal mücadelelerinde, farklı mücadele biçimleriyle gündeme gelen Zapatista ve MST hareketlerini karşılaştırarak, geçmişin köylü hareketlerinden hem...

Janet Biehl’in Toplumsal Ekoloji Siyaseti Kitabı Raflarda

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP JANET BİEHL’İN TOPLUMSAL EKOLOJİ SİYASETİ Janet Biehl, bu kitap çalışmasında, yerelden toplumsalın siyaset, ekoloji-doğa ile ilişkisinin özgürlüğün sosyolojisi...

Hegel’in Hukuk Felsefesinin Prensipleri 2. Baskısı Yayımlandı

“Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak...

Dimitri Roussopoulos’un Politik Ekoloji Kitapı Çıktı

Politik Ekoloji, çevre politikasının tarihi ve gelecekte alabileceği şekiller üzerine yazılmış ve şimdi klasikleşmiş olan bir yapıttır. Bu klasik yapıt, Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen Birleşmiş...

Immanuel Wallerstein’in Bilginin Belirsizlikleri Kitabı Çıktı

"Zaman kavramı her zaman değişkenlik  arz eder. Çünkü “geleceğe olan inanç,  tarih içinde farklıklar göstermiştir.” Sosyal bilimin kendi ana mecrasına doğru yol almasında önemli bir rol oynayan İ....

Susan Pollock’tan Antik Mezopotamya

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP: SUSAN POLLOCK’TAN ANTİK MEZOPOTAMYA Kitap Mezopotamya’nın alüvyal ovalarındaki ilk devletlerin ve kentsel toplumların milattan önce 5000 ile 2100 tarihleri...

Sümer Yayıncılıktan Yeni Bir Kitap: Murray Bookchin’in Modern Kriz

Murray Bookchin’in modern kriz kitabı; çağımızın içinde bulunduğu büyük krize dikkat çekiyor. Ekolojik krizin toplumsal, siyasal ve sistemsel krize nasıl yansıdığını “Tarihte birbirimizle ve doğal...

Karl Marksın Türkiye Üzerine Kitabı Çıktı

Marx’ın “Türkiye Üzerine” kitabı, bundan 164 yıl önce New York Tribune gazetesine yazdığı makalelerden oluşuyor. Dönemin Osmanlı, Rusya ve Avrupa, özellikle İngiltere ilişkileri bağlamında toplumsal...
Basın- Duyurular
Son Çıkanlar