3. Baskısı Çıktı: Özgürlüğün Ekolojisi

3. Baskısı Çıktı: Özgürlüğün Ekolojisi

Çağımızın büyük düşünürlerinden Bookchin´ in en önemli çalışmalarından olan Özgürlüğün Ekolojisi,çağdaş özgürlükçü düşüncenin temel yapıtlarındandır. Bookchin, konforminist/teknokratik çevreciliğe,kafaları mistisizmle bulanmış “Yeni Çağ” ekofeministlerine karşı...
Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri

Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri

Bir kitaba üç düşünsel yaşamöyküsü sığdıran Brian Morris, modern ekoloji hareketinin gelişiminedamgasını vuran Lewis Mumford, René Dubos ve Murray Bookchin’in fikirlerini, son derece kolay anlaşılırbir biçimde ele alıyor. Bu isimler, bir uçta endüstri megamakinesinin...
Hamid Dabaşi’den Postkolonyalizmin Sonu: Arap Baharı

Hamid Dabaşi’den Postkolonyalizmin Sonu: Arap Baharı

Hamid Dabaşi’den Arap Baharı = Postkoloniyalizmin Sonu Arap Baharına dair elinizdeki bu kitap, Ortadoğu üzerine yeni bir düşünüş biçiminin hatlarını çiziyor. Hamid Dabaşi bu kitabında Fas’tan İran’a, Suriye’den Yemen’e ayaklanmaların...