“Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak istemiştir. Hegel, hukuk konusundaki düşüncesinin ilk sistematik şekli olan jena Hukuk Felsefesi’nde, tabii hukuku,sosyal kurumları yalnızca kendi maddi ve manevi gelişmesine hizmet eden araçlar gibi gören bireysel şahsın hukuku olarak düşünür ve onun karşısına bir organik tabii hukuku koyar; bireyci atomizme, Totalite fikriyle karşı çıkar.

Bu noktada, Hegel’in düşüncesi hiç değişmeyecektir. jena Hukuk felsefesi, şu temel prensipten hareket eder: “ahlaki düzenin pozitif yanı, mutlak ahlaki totalitenin bir halktan başka bir şey olmamasıdır”. Demek ki, organize olmuş şekliyle bir devlet olan halk, mutlak esprinin biricik somut tecellisidir. Hegel, daha gençlik çalışmaları sırasında bile, sevginin trajik kaderinin, kaybolmadan sınırsızca sürüp gidememek olduğunu biliyordu. Endividüalizmle karışan soyut insaniyetçilik, insanı tarihiyle uzlaştıramaz. insanlık tarihi, her biri bir somut Evrensel olan halkların veya devletlerin tarihidir. Öyleyse, tabii, yani rasyonel hukuk felsefesi, devletin düşüncesi olacaktır, güzel totalitenin düşüncesi olacaktır. Bu totalitenin içinde birey, bir parça olarak, kendi kendisini aşmak suretiyle kaderini gerçekleştirir. “Özgür bir halkın içinde, akıl, aslında fiilen gerçekleşmiş, canlı esprinin hazır mevcudiyeti olmuştur… Antikçağın en bilge kişilerine şu özdeyişi söyleten sebep budur: bilgelik ve erdem, insanın kendi halkının örf ve adetlerine uygun olarak yaşamasıdır”.

Hegel, bu düşünsel yaklaşımıyla, kapitalist devlet yapısının hukuki temelini atmayla kalmamış, bugüne dek süre gelen ulus-devletin temel hukuksal formatını yaratmıştır.

Eser Adı: Hukuk felsefesinin prensipleri

Yazar adı : G. W. F. Hegel

Çevirmen Adı : Cenap Karakaya

Yayınevi : Sümer yayıncılık

Orijinal adı : Les Principes de la philosophie du droit

Dizi Adı: (Sosyal Bilimler Disizi 11

Türü : ( Araştırma)

Cilt Bilgisi: (230 gr amerikan bristol)

Kağıt Bilgisi: (70 gr enzo cremy)

Basım Tarihi:(Aralık 2015, İstanbul)

Basım Bilgisi: (1. Basım)

Sayfa Sayısı: 324

Kitap Boyutları: (14,5×24,5)

Kitap Ağırlığı : (200 gr gibi)

ISBN No: 978-605-84698-2-2

Çıkış tarihi : Ocak 2016

Sumeryayincilik@yahoo.com.tr www.Sumeryayincilik.com

Tel:0212 251 62 27

Hüseyin Ağa mah. İstiklal cad. No:36/1 kat:5

Beyoğlu İstanbul