Yazarımız Ben Bova, Hititli romanı matbaaya verildikten, yani birkaç gün önce 29 kasım2020’de Covid-19 ile zatürree’den vefat etiğini üzüntüyle örgenmiş bulunuyoruz.İsimsiz bir kahramanın anlatılmamış hikâyesi: Kurnaz Odysseus için Truva Atı’nı inşa eden,İsrailoğulları için Eriha’nın surlarını yıkan, güzel yüzü uğruna bin gemi kaldırılan Helen’i hemyakışıklı Paris’ten hem de mağrur Meneleos’tan çalan adamın hikâyesi.Hititli asker Lukka, Asurlulara karşı yaptıkları uzun ve acımasız seferden ülkesinedöndüğünde, bir zamanların görkemli Hatti İmparatorluğu’nu keşmekeş içinde bulur; başkentalevlere ve dehşet saçan yağmacı çetelere teslim olmuştur. Fakat Lukka daha beterini henüzgörmemiştir: Babası katledilmiş, karısı ve iki küçük oğlu köle tacirleri tarafındankaçırılmıştır.Lukka, köle tacirlerini Yunan toprakları boyunca takip edip savaşın kasıp kavurduğuTroya’ya varır. Vaktiyle muhteşem bir şehir olan Troya da insanların musibetleriyle haraphaldedir. Lukka, Troya’da soylu Hektor ve çevik Akhilleus ile aynı düzeyde bir savaşçıolduğunu kanıtlar.Ben Bova, antik Troya Efsanesine heyecan verici ve şaşırtıcı yeni bir bakış açısı getirenHititli romanı ile klasik bir hikâyeye yeni bir soluk getiriyor.