Murray Bookchin, gençken New York City’deki sosyalist kalabalığın önünde konuştuğu veİspanyol İç Savaşı’nda Franco ile savaşanlar için destek çalışmalarına başladığı 1930’lardanberi dinamik bir devrimci propagandacıdır.Şimdi, kitap biçiminde ilk kez bu cilt, sosyal ekolojinin kurucusuyla bir dizi heyecan verici veilgi çekici röportaj ve ondan makaleler sunuyor.Bu geniş koleksiyon, diğerlerinin yanı sıra, Bookchin’in Büyük Buhran sırasında genç birKomünist olarak gençlik yıllarını anlatması, 1960’lardaki deneyimleri ve bu on yılın dersleriüzerine düşünceleri, özgürlükçü komünist toplum vizyonu, özgürlükçü siyaset, anarşizm veteori ile pratiğin birliği. Bugün radikalizmin krizini değerlendirmeye devam ediyor vedevrimci bir Solun gerekliliğini savunuyor. Son olarak, böyle bir Solun inşasında hemanarşizmde hem de Marksizm’de neye değer verilmesi gerektiğini belirtir ve yeni bir devrimcitoplumsal hareket oluşturmak için kılavuzlar sunar.