Kadın hakları hareketinin ortaya çıkışından bu yana, dünyanın birçok yerinde, cephedemuazzam mesafeler kat edildiği bir gerçek. Gelgelelim, halen çocuk yaşta evlendirilen, seksköleliğine zorlanan, sürüklenen, zorla çalıştırılan, tecavüzün savaş silahı olarak kullanıldığıçatışma bölgelerinde sıkışıp kalan, okula gitmesi, hatta özel yaşamlarında kişisel tercihleriengellenen kadınlar ve kız çocukları bulunuyor.Süregelen Devrim, tüm dünyadaki kadın ve kızların temel haklarını elde etmesi için birçokalanda sürdürülen küresel mücadelenin öyküsünden çarpıcı fotoğraflar çekiyor. Bu çok yüzlüöykünün coğrafyası, tecavüze uğrayan kadınların hak arama mücadelelerinin eril bürokrasininumursamazlığına tosladığı ABD’den, Arap Devriminin büyük umutlar uyandırdığı, ancak busiyasi devrimlerin kadın ve çocuk yaştaki kızların temel haklarını elde etmesi için yetersizkaldığı, hatta bu hakları daha da kırpma ihtimali doğurduğu açıkça ortaya çıkan Ortadoğu’yadek uzanıyor.Küresel kadın hakları hareketinin ve uluslararası insan hakları söyleminin modern kökenlerinive son otuz kırk yıldır dünya genelinde kadın ve çocuk yaştaki kızların hayat koşullarındayaşanan ilerleme ve gerilemeleri mercek altına aldığımız bu kitapta, kadınların mülk hakları,savaş suçu olarak tecavüz, silahlı çatışmanın kadın ve çocuk yaşlarındaki kızlar üzerindekietkileri, göçmen kadınlara yönelik şiddet, ev işçilerinin hakları gibi acil çözüm bekleyenkadın hakları sorunları masaya yatırılıyor.Kadınların mücadelesi, süregelen devrimle başarının basamaklarını tırmanıyor.