3. Baskısı Çıktı: Özgürlüğün Ekolojisi

Çağımızın büyük düşünürlerinden Bookchin´ in en önemli çalışmalarından olan Özgürlüğün Ekolojisi,çağdaş özgürlükçü düşüncenin temel yapıtlarındandır. Bookchin, konforminist/teknokratik çevreciliğe,kafaları mistisizmle bulanmış “Yeni Çağ” ekofeministlerine karşı...

daha fazla bilgi edinin

Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri

Bir kitaba üç düşünsel yaşamöyküsü sığdıran Brian Morris, modern ekoloji hareketinin gelişiminedamgasını vuran Lewis Mumford, René Dubos ve Murray Bookchin’in fikirlerini, son derece kolay anlaşılırbir biçimde ele alıyor. Bu isimler, bir uçta endüstri megamakinesinin...

daha fazla bilgi edinin